شرایط وخیم نظامیان صهیونیست در جنگ غزه/ افزایش مجازات برای فراریان از ارتش