فردای آتش‌بس | کنایه وزیر اسبق امور خارجه به رفتار دوگانه حقوق بشری غرب