وحشت خبرنگار بی‌بی‌سی بعد از شهادت خبرنگار المیادین