تکلیف کسر امتیاز از استقلال روشن شد

خطر از بیخ گوش استقلال گذشت و کسر امتیاز از این تیم منتفی شد.

پرداخت مبلغ رضایتنامه دروازه‌بان هوادار، مشکلی برای سقف بودجه استقلال به وجود نمی‌آورد.

محمدرضا خالد آبادی دروازه‌بان فصل گذشته تیم هوادار در این فصل به استقلال پیوست اما پرداخت پول رضایتنامه این بازیکن به هوادار، حواشی را به همراه داشته و گفته می‌شود بدهی استقلال به باشگاه مبدا در این مورد اشکالاتی را در سقف بودجه استقلال ایجاد می‌کند که ممکن است حتی به کسر امتیاز منجر شود.

باشگاه هوادار معتقد است ۲ چک ۵ و ۴ میلیاردی که بابت صدور رضایتنامه خالد آبادی دریافت کرده در موعد خودش وصول نشده و به همین خاطر بدهی استقلال به آن‌ها پابرجاست.

بااینحال بر اساس قانون وضع شده، این مساله خطری برای سقف بودجه استقلال ندارد. طبق قوانین کارگروه نظارت بر قراردادها، پرداخت مبلغ رضایتنامه یک بازیکن به باشگاه مبدا، به هر صورتی که باشد، ارتباطی به محاسبه آن در سقف بودجه ندارد. محاسبه مبلغ رضایت نامه بازیکن به تناسب مدت زمان قرارداد او و باشگاه مقصد تقسیم و سالانه از سقف بودجه آن باشگاه کسر می‌شود. موضوعی که در ماجرای امیرحسین حسین‌زاده و تراکتور، لحاظ شد.

اکنون نیز با توجه به اینکه گفته می‌شود قرارداد خالدآبادی و استقلال ۴ ساله است، مبلغ ۹ میلیارد بابت رضایتنامه او، تقسیم بر ۴ سال می‌شود و عدد به دست آمده، هرفصل در سقف بودجه آبی‌ها لحاظ خواهد شد که بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد مبلغ انتقال و همچنین رضایتنامه خالدآبادی به استقلال، در سقف بودجه فصل جاری این باشگاه حساب شده است