شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#پرسپولیس#سپاهان

رأی نهایی شکایت باشگاه سپاهان از رضا درویش/ مدیرعامل پرسپولیس نقره داغ شد؟

رأی نهایی شکایت باشگاه سپاهان از رضا درویش/ مدیرعامل پرسپولیس نقره داغ شد؟

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از اتهامات انتسابی صادر نموده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه لوایح طرفین و خصوصاٌ دفاعیات مشتکی عنه وقوع تخلفی احراز نمی گردد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.