عکس |‌ دکور متفاوت و خاص حسینیه امام خمینی (ره) در دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب