قیمت جدید برنج پاکستانی در بازار / برنج پاکستانی کیلویی ۸۰ هزار تومان شد