جوکار: اگر هیات های اجرایی بدون مدرک ردصلاحیت کرده باشند، مجازات می شوند