به جای نان و برنج «سیب‌زمینی» بخورید/ نتایج جالب یک تحقیق جدید در نیویوک