درخواست چین برای توقف مجازات جمغی مردم در غزه/ هشدار درباره فاجعه انسانی در منطقه