شهرخبر

بارش‌های شدید پاییزی آغاز شد / آخرین وضعیت بارندگی‌ها در حوضه‌های آبریز

وضعیت بارندگی‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور در هفته جاری پربارش پیش‌بین شده است، اما در هفته آینده از میزان شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد.

 میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جدید (ابتدای مهر ۱۴۰۲) تا ۲۸ آبان نسبت به دوره بلندمدت و سال گذشته با کاهش ۲۲ درصدی همراه شده است.

«عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب هم در این مورد گفت: وضعت بارشی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان مصرف بی‌رویه آب داشت.

گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد که حوضه‌های آبریز این هفته و هفته آینده دارای بارش خواهند بود که این هفته پربارش پیش‌بینی شده اما هفته آینده منتهی به ۱۰ آذر از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد.

بر اساس پیش بینی در هفته جاری وقوع بارش در مناطق غرب، شمالی کشور رخ خواهد داد و چشم‌انداز بارش‌ها برای هفته آینده در عمده مناطق شرق، جنوب شرق، برخی از مناطق شمالی و غرب کشور است.

بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه بارش ۱۹۲.۴ میلیمتری و متوسط محدوده ۲۵.۵ میلیمتری خواهند داشت که بیشترین میزان بارش در بین حوضه‌های آبریز است.

حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش ۱۱۹.۲میلیمتری و متوسط محدوده ۱۷.۲ میلیمتری دارد و برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیشینه بارش ۹۲.۵ میلیمتری با متوسط بارش ۲۳.۵ میلیمتری پیش‌بینی شده است.

بر نا بر پیش‌بینی‌ها حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۵۵.۲ میلیمتر و متوسط محدوده ۲.۳ میلیمتری و حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه بارش ۷.۱ میلیمتری و متوسط محدوده ۱.۳ میلیمتری را شاهد خواهد بود.

طبق پیش‌بینی حوضه آبریز مرزی شرق این هفته بیشینه بارش ۳.۸ میلیمتر و متوسط محدوده ۲ دهم میلی‌متر دارد؛ همچنین این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه‌دو کشور یک حوضه بدون بارش خواهد بود.

وضعیت بارش‌ها در هفته آینده چگونه است؟

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۱۰ آذر (هفته آینده) گرچه در همه حوضه اصلی آبریز کشور بارش‌ها رخ خواهد داد، اما از میزان آن کاسته می‌شود به طوری که حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه بارش ۳۸.۳ میلیمتری با متوسط بارش ۳.۷ میلی‌متر خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۰ آذر بیشینه بارش ۲۶.۶ میلیمتری و متوسط محدوده ۳.۴ میلیمتری را داشته باشد و حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز بیشینه بارش ۲۶.۴ میلیمتری و متوسط بارش ۳ میلیمتری انتظار می‌رود.

حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۰ آذر با بیشینه بارش ۲۲.۴ میلیمتری و متوسط محدوده هشت دهم میلی‌متری و حوضه آبریز مرزی شرق هم دارای بیشینه بارش ۱۹.۱ میلیمتری و متوسط محدوده بارش ۴.۶ میلی‌متری خواهد بود.

حوضه آبریز قره قوم هم بیشینه بارش ۱۴.۹ میلیمتری با متوسط محدوده ۲.۳ میلیمتری را تجربه خواهد کرد؛ البته در هفته آینده هیچ حوضه آبریز درجه ۲ بدون بارش نخواهند بود.