شهرخبر

داخل پایگاه بیرانیت اسرائیل بعد از نابودی با موشک های برکان حزب الله

نابودی پایگاه بیرانیت اسرائیل توسط راکت‌های حزب‌اللهبلایی که موشک های "برکان" حزب الله امروز بر سر موضع نظامی "برانیت" ارتش رژیم اسرائیل آورد

نابودی پایگاه بیرانیت اسرائیل توسط راکت‌های حزب‌الله
بلایی که موشک های "برکان" حزب الله امروز بر سر موضع نظامی "برانیت" ارتش رژیم اسرائیل آورد. منبع: ایرنا

 

حجم ویدیو: 1.79M | مدت زمان ویدیو: 00:00:34 دانلود ویدیو