شهرخبر

تصاویر لحظۀ توقیف کشتی صهیونیستی توسط یمنی‌ها

یمنی‌ها تصاویر لحظۀ توقیف کشتی صهیونیستی را منتشر کردند

یمنی‌ها تصاویر لحظۀ توقیف کشتی صهیونیستی را منتشر کردند