برگزاری آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل ازبکستان + عکس