شهرخبر

رسانه عبری: کسی در جهان اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل را باور نمی‌کند!

به نوشته یک رسانه عبری زبان به رغم آن که سخنگوی ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا دیتاهای مختلفی را در ارتباط با جنگ غزه در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد، اما میزان باور پذیری سخنانش بسیار پایین آمده است.

رسانه عبری: کسی در جهان اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل را باور نمی‌کند!

خبرگزاری تسنیم