شهرخبر

خطر خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از پزشکان/ تأخیر 7 ماهه پرداختی بیمه‌ها

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ضمن هشدار نسبت به خطر خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از پزشکان، از تأخیر چندماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی انتقاد کرد.

خطر خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از پزشکان/ تأخیر 7 ماهه پرداختی بیمه‌ها

خبرگزاری تسنیم