به گزارش اکوایران، آمارهای مرتبط با بازگشایی چین پس از همه‌گیری و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور تا حدودی ناامیدکننده بود (با وجود اینکه رشد اقتصادی چین در سال 2023 بهتر از دو پیش‌‌بینی گلدمن ساکس در پاییز گذشته بود) و بحران مسکن این کشور در سال جاری میلادی نیز ادامه دارد.

با این وجود،‌ رشد اقتصادی چین در ماه‌های قبل در مقیاس کوچکی افزایش یافته و این روند مثبت می‌تواند با حمایت‎‌های دولتی بیشتر ادامه داشته باشد. گلدمن ساکس انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 به 4/8 درصد کاهش پیدا کند؛ دلیل این اتفاق این است که بازگشایی چین پس از همه‌گیری باعث شد اقتصاد این کشور تقویت شود،‌ اما در حال حاضر اثرات مثبت بازگشایی که در ابتدا به شکل واضحی مشخص بود، کمتر شده است.

بحران مسکن چین به طور کلی یک تأثیر منفی بر کل اقتصاد این کشور دارد، ‌اما انتظار می‌رود تأثیر آتی آن کمتر باشد. همچنین یک پیش‎‌بینی دیگر  وجود دارد که طبق آن، وضعیت تجارت جهانی بهبود می‌یابد و همین موضوع می‎تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد چین داشته باشد. پکن قصد دارد سیاست‌هایی را اجرایی کند تا چالش‌های اقتصادی خود را کاهش دهد و انتظار می‌رود این اقدامات در اوایل سال آینده میلادی انجام شود (نمودار 20).

نمودار 20 گلدمن

در حالیکه پیش‌بینی رشد اقتصادی چین توسط گلدمن ساکس اندکی بالاتر از پیش‌بینی اکثر اقتصاددان‌ها است، این شرکت آمریکایی در مسیر چشم‎‌انداز رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان، چندین ‌چالش می‌بیند. نخست، بحران بخش مسکن چین به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت و این نگرانی وجود دارد که ممکن است دیدگاه مردم چین نسبت به اقتصاد به طور کلی منفی شود و این تفکر منفی می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر کند.

دومین موضوع به ادامه وخیم‌تر شدن وضعیت جمعیتی چین مربوط می‌شود. این کشور نیاز دارد همزمان با کوچکتر شدن جمعیت آماده به کار و افزایش جمعیت سالخوردگان، نرخ فرزندآوری را که به شدت کاهش یافته، افزایش دهد.

سومین دلیل این است که بهبود دوره‌ای وضعیت چین در صادرات بعید است که بتواند روند ادامه‌دار متنوع‌سازی زنجیره ارزش جهانی را که در حال دور شدن از چین و رفتن به سوی کشورهای دیگر است، متوقف کند.

گلدمن ساکس انتظار دارد کاهش سرعت رشد اقتصادی چین ادامه داشته باشد و طی یک دهه آینده به 3 درصد برسد که کمتر از نیمی از نرخ رشد اقتصادی این کشور در دوران پیش از آغاز همه‌گیری کووید-19 است (نمودار 21).

نمودار 21 گلدمن