ارتش رژیم صهیونیستی یک مدرسه دیگر را در غزه هدف حمله قرار داد