۵ فوتی در برخورد خودرو شوتی با سرویس مدرسه / ۲ دانش آموز در میان کشته‌ها