شهرخبر

شهر صور پناهگاه موقت آوارگان درگیری‌های اخیر جنوب لبنان

همزمان با افزایش درگیری‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی هزاران نفر از خانواده لبنانی ساکن جنوب این کشور مجبور شده‌اند تا با ترک خانه و کاشانه خود در مراکز موقت آوارگان در شهر صور اسکان داده شوند.