شهرخبر

حاوی تصاویر ناراحت کننده؛

فیلم/ پوزخندی زد، دکمه‌ای را فشار داد و جان ۲۰۰ نفر را گرفت!(۱۵+)

پوزخندی زد، دکمه‌ای را فشار داد و جان ۲۰۰ نفر را گرفت!(۱۶+)

اسرائیل بی شرمانه چنین اعمالی را مرتکب می‌شود با این حال جهان از نامیدن آن به عنوان جنایتکار جنگی تردید دارد.

دریافت 13 MB