جزئیات روز بدون کیف و کتاب در مدارس/ دانش‌آموزان چه چیزهایی به مدرسه ببرند؟