جزئیات روز بدون کیف و کتاب در مدارس | دانش‌آموزان چه چیزهایی به مدرسه ببرند؟