پرویز پرستویی از خجالت خزعلی درآمد/ بیش از این خود را به سُخره نگیرید