تهران از امروز برفی و یخبندان می‌شود | کاهش محسوس دما ؛ ۷ تا ۱۲ درجه هوای تهران سردتر می‌شود