بعد از حمله به یحیی و نهیب پروین؛ آتش‌بس موقت پیشکسوتان پرسپولیس/ تصمیم گرفتیم تا بعد از بازی با النصر صبر کنیم!