شهرخبر

فیلم/ آخرین وداع، آخرین آغوش

آخرین وداع، آخرین آغوش

مادران فلسطینی برای آخرین‌بار فرزندانشان را در آغوش می‌گیرند.

دریافت 17 MB