واکنش خداداد عزیزی به اخراج نوراللهی | نامردی است که ما به جام جهانی نرویم