قرارداد کاری این افراد دائمی می‌شود / حقوق کارگران بالا می‌رود؟