تا قلعه‌نویی سرمربی است، نوراللهی رنگ تیم ملی را نخواهد دید!