نخستین محموله شیرخشک‌های وارداتی به داروخانه‌ها رسید