خاطره جالب ظریف از واکنش‌های متفاوت یک شهروند لبنانی و ایرانی به مذاکرات برجام