رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با انتقاد از راه‌اندازی کارگروه‌های اضطراری در ارتباط با آلودگی هوا گفت: تشکیل چنین کارگروه‌ها و قرارگاه‌هایی اصلا نمی‌تواند به نفع کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و .. در زمان آلودگی هوا راهکار درستی نیست و باید راهکار علمی و عملی در دستور کار قرار بگیرد.حرف زدن بس است و باید کارعلمی کرد .