شهرخبر

فیلم/ وداع تلخ جوانی فلسطینی با اعضای خانواده‌اش

وداع تلخ جوانی فلسطینی با اعضای خانواده‌اش

وداع تلخ و دردناک جوانی فلسطینی با اعضای خانواده‌اش: بگذارید برای آخرین بار با او حرف بزنم.

دریافت 11 MB