مجازات مرگ برای سارق مسلح طلافروشی به جرم قتل یک شهروند