برای خرید رنو ساندرو اتوماتیک فقط به ۶۰۰ میلیون تومان نیاز دارید +جدول