دیدار زیر سایه جنگ غزه/ بازی واشنگتن با کارت اسرائیل و اوکراین؟