واکنش تند عضو دفتر رهبری به تغییر تیم تولید برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین» /هنوز امکان جبران هست