گوترش: حمله 7 اکتبر مجازات دسته‌جمعی ساکنان غزه را توجیه نمی‌کند