دریافت مدارک به صورت دستی مجاز نیست / وزارت کشور ابلاغ کرد