افت و خیز قیمت ها در بازار خودرو؛ این خودروها ۲ تا ۱۰ میلیون تومان ارزان شدند | جدول قیمت خودروهای داخلی و خارجی را ببنید