اخبارتیم ملی| دعوت از ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال