عکس | پیش بینی‌های هواشناسی اشتباه بود؟ | بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی جاری کمتر از میانگین بلندمدت بوده است!