«اچکزی»: افغان‌ها به دلیل استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان اخراج شدند