"پویش ملی سلامت" از امروز آغاز می‌شود/ غربالگری دیابت و فشار خون در سراسر کشور