فیلمی از احمد مسعود در آغوش مکرون

احمد مسعود ، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم افتتاح کنفرانس صلح پاریس درباره غزه شرکت کرد و با امانوئل مکرون دیدار کرد.