قیمت جدید هرکیلو گوشت اعلام شد / قیمت کنونی دام سبک چند شد؟