افت چشمگیر معاملات مسکن / متوسط قیمت مسکن چقدر شد؟