فیلم/ لحظه بمباران جنون‌آمیز در اطراف یک بیمارستان در غزه