شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#غزه

فیلم/ آخرین دیدار؛ آخرین آغوش

صحنه‌ای که هر روز در غزه تکرار می‌شود

این صحنه‌ها هر روز در غزه تکرار می‌شود.

دریافت 10 MB